ב"ה

לבקש עבור הצרכים

כ"ב אדר תשמ"ז - 23 במרץ 1987

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

לבקש עבור הצרכים: כ"ב אדר תשמ"ז - 23 במרץ 1987

אתה יודע מהם צרכיך; בורא העולם יודע אותם. יהי רצון שהוא ימלא את משאלות לבבך.

הוסיפו תגובה