ב"ה

החסידים כורי הפחמים

ח"י תשרי תשכ"א - 19 באוקטובר 1960

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

החסידים כורי הפחמים: ח"י תשרי תשכ"א - 19 באוקטובר 1960

הרבי מספר משל שהביא אדמו"ר הריי"צ על תפקידם של החסידים.

הוסיפו תגובה