ב"ה

בני ברק

י"ב שבט תנש"א - 27 בינואר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

בני ברק: י"ב שבט תנש"א - 27 בינואר 1991

תשובה לשאלת אדם שאחיו ביקש להגר מבני ברק.

הוסיפו תגובה