ב"ה

אלו ואלו עובדי אלילים: למה בחר הקדוש ברוך הוא בישראל?

י"ג ניסן תשמ"ח - 31 במרץ 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אלו ואלו עובדי אלילים: למה בחר הקדוש ברוך הוא בישראל?: י"ג ניסן תשמ"ח - 31 במרץ 1988

כשעם ישראל חצה את ים סוף, היו מלאכים שקטרגו על העם בטענה שגם בני ישראל עובדי אלילים בדיוק כמו המצריים, ומדוע הקדוש ברוך הוא חס עליהם? הרבי מוצא תשובה בהלכות אישות לרמב"ם.

הוסיפו תגובה