ב"ה

הזדמנות של שמחה

ז' תשרי תנש"א - 28 בסטפמבר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

הזדמנות של שמחה: ז' תשרי תנש"א - 28 בסטפמבר 1990

כ' בחשוון הוא יום הולדתו של הרבי הרש"ב - זו הזדמנות של שמחה

הוסיפו תגובה