ב"ה

חלוקת דולרים לרגל יום הולדתו של הרבי הרש"ב

כ' חשוון תשמ"ט - 31 באוקטובר 1988

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חלוקת דולרים לרגל יום הולדתו של הרבי הרש"ב: כ' חשוון תשמ"ט - 31 באוקטובר 1988

הרבי מחלק דולרים לרגל כ' בחשוון, יום הולדתו של הרבי הרש"ב נ"ע

הוסיפו תגובה