ב"ה

14 אושפיזין

ח"י תשרי תנש"א - 16 באוקטובר 1990

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

14 אושפיזין: ח"י תשרי תנש"א - 16 באוקטובר 1990

בחב"ד סופרים גם את נשיאי חב"ד כאושפיזין בסוכה...

הוסיפו תגובה