ב"ה

מול הלחץ הבילאומי צריך לעמוד איתן, כמו אברהם אבינו

כ"ג ניסן תנש"א - 7 באפריל 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

מול הלחץ הבילאומי צריך לעמוד איתן, כמו אברהם אבינו: כ"ג ניסן תנש"א - 7 באפריל 1991

על ישראל לעמוד מול כל הלחצים. גם אברהם אבינו נקרא בשם 'איתן'...

הוסיפו תגובה