ב"ה

כיצד להעלות את המורל בצה"ל?

י"ט כסלו תשל"ד - 14 בדצמבר 1973

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כיצד להעלות את המורל בצה"ל?: י"ט כסלו תשל"ד - 14 בדצמבר 1973

פעם המספרים היו חשובים. כיום האיכות חשובה אף יותר. כיצד לרומם את מצב הרוח והמוטיבציה בצה"ל?

הוסיפו תגובה