ב"ה

כבד את ה' מגרונך

ד' תמוז תנש"א - 16 ביוני 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כבד את ה' מגרונך: ד' תמוז תנש"א - 16 ביוני 1991

נאמר כי יש לכבד את ה' מהונך - מגרונך, הדבר מתאים במיוחד לחזן.

הוסיפו תגובה