ב"ה

להחריב על מנת לבנות

ט"ו באב תשמ"ג - 25 ביולי 1983

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

להחריב על מנת לבנות: ט"ו באב תשמ"ג - 25 ביולי 1983

שני התאריכים של תשעה באב וט"ו באב חלים זה אחר זה, כדי ללמד אותנו את המסר של בניין לאחר החורבן הרוחני.

הוסיפו תגובה