ב"ה

חכמה כפול ארבע

ג' אדר תנש"א - 17 בפברואר 1991

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

חכמה כפול ארבע: ג' אדר תנש"א - 17 בפברואר 1991

מי שנוסע מארץ ישראל, ומי שנוסע אל הארץ - זוכה לחכמה כפולה.

הוסיפו תגובה