ב"ה

כוס של ברכה

כ"ד תשרי תשמ"ה - 20 באוקטובר 1984

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

כוס של ברכה: כ"ד תשרי תשמ"ה - 20 באוקטובר 1984

הרבי מחלק מכוס ההבדלה "כוס של ברכה".

הוסיפו תגובה