Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

וישלח

אדמו"ר האמצעי, רבי דובער מליובאוויטש
סיפור המאסר והגאולה של רבי דובער, האדמו"ר האמצעי
האשמה מגוחכת נוספת היתה כי מידות בית מדרשו של רבי דובער בליובאוויטש זהות למידות בית המקדש בירושלים
סיפורים ומשלים
מדוע רחל אימנו לא קבורה במערכת המכפלה?

מכל האבות והאמהות רק רחל אימנו אינה קבורה במערת המכפלה. הרבה יותר מזה: היא קבורה על אם הדרך, באמצע שום-מקום, כמעט בחוץ לארץ! למה זה מגיע לה?!
וישלח
סיכום פרשת וישלח: המפגש הדרמטי בין יעקב ועשיו
הפגישה הדרמטית עם עשו ועם המלאך, יעקב מקבל שם חדש, מיתת רחל, יצחק ורבקה: סיכום קצר ומרתק של פרשת וישלח
זוגיות מאושרת
פגישות נישואין בנות 45 דקות ישנו לכם את החיים (לטובה)

אופייני שגברים יתנגדו לקביעת פגישות, אך מהרגע שהם מנסים זאת הם מרוצים מן התוצאות. אמר בעל אחד שגישה זו היא "ישירה, מרעננת ונחוצה עד-כאב"
תוכנית 741
ניגון פדה בשלום

חסידים שרים את הניגון "פדה בשלום" בהתוועדות לציון יום הפטירה והשחרור ממאסר של הרבי האמצעי
סיפורים בני ימינו
תאונת האופנוע של הרב עם הקסדה

גשם מתחיל לזרזף ולהרטיב את הכביש. אני מאט את המהירות ומיטיב את הקסדה לראשי. לפתע אני מבחין במכונית ספורט החוצה את הכביש
אורות לחג
מדוע מחלקים דמי חנוכה?

דמי החנוכה מסמלים את חגיגת החירות, ואת החופש שיש לנו לקחת עושר חומרי וגשמי ולהשתמש בו למטרות רוחניות וטהורות
מאמרים וסיפורים
הסיבות מאחורי שמירת כשרות

לא אנחנו המצאנו את חוקי הכשרות. כמו שלא אנחנו בראנו את הדגים. מעולם לא טענו שאנו המצאנו או שאנו מבינים לחלוטין את חוקי הכשרות

והסר כעס מלבך, והעבר רעה מבשרך; כי הילדות והשחרות הבל.


— קהלת יא
הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org

באיזה בית לא שורה השכינה?

למה התפילה שלי לא נענית?

למה צריך היום רב בפולין?

קשה, אבל משתלם!