Enter your email address to get our weekly email with fresh, exciting and thoughtful content that will enrich your inbox and your life.

וירא

חומש בראשית
יש לי ממתינה: איך אברהם אבינו עזב את השכינה שבאה לבקר אותו?

במה נזכר הפקיד בסוכנות בפגישה על משכנתא? למה אנשים עושים טובות? ומה מיוחד במצוות פרה אדומה? - אברהם אבינו עשה חסד לא בשביל עצמו, אלא רק בשביל האחר
הורות
הורים לילד מיוחד? אתם "גם וגם" - גם מערת המכפלה וגם קבר רחל

הרב אלי וולף, שליח הרבי ואבא לילד 'מיוחד', התפלל במערת המכפלה ובקבר רחל, וחזר עם טור מרגש ומחזק מאד. הורים לילד לא רגיל צריכים להיות "גם וגם": גם לבנות את המשפחה ואת הביחד, וגם להקריב הכול בשביל הילד האחד והמיוחד.
אלוקים ואנחנו
תוכנית 772
הרבי שאל את ההורים: "למה לא הבאתם אותה אתכם?"

ציפורה איידלקופ עלתה לישראל מברית המועצות בתחילת שנות השבעים, כנערה צעירה. כשהמשפחה שלה נסע לניו יורק לפגוש את הרבי, הרבי ביקש מאנשיו בישראל לארגן עבורה הכול כדי שגם היא תוכל להגיע. כששהתה בניו יורק, הרבי שלח אותה למשימה מיוחדת במחנה קיץ לבנות
וירא
סיכום פרשת וירא: ביקור המלאכים, חורבן סדום ועמורה, לידת יצחק ונסיון העקידה
פרשת וירא היא פרשה מרתקת שמתחילה בביקור שלושת המלאכים אצל אברהם אבינו. אנו קוראים על חורבן הערים המושחתות, על אשתו של לוט שהפכה לנציב מלח, על לידת יצחק ונסיון העקידה בו עמד אברהם בהצלחה.
היסטוריה
"הרמב"ם של חסידות חב"ד": ביוגרפיה של הרבי הרש"ב
רבי שלום דובער שניאורסאהן, הידוע גם בכינוי "הרש"ב", היה האדמו"ר החמישי של תנועת חב"ד-ליובאוויטש. הוא כתב והרצה אלפי רעיונות יחודיים בתורת החסידות, כך הוא קיבל את הכינוי "הרמב"ם של החסידות."

כמה קשה המחלוקת, עד אבדון תאכל ממש ברוחניות ובגשמיות.


— אדמו"ר האמצעי
הדפס את המגזין