ב"ה

דברים - שבת חזון

מה עושים - ולא עושים - בתשעה באב
פרשת דברים
מי ביקש ממך להתערב: איך מניעים לפעולה בלי לפגוע?

איך שותק משה ארבעים שנה ולא מוכיחם כמצוות 'הוכח תוכיח'? למה לא שואלים בליל תשעה באב 'מה נשתנה הלילה הזה'? ומתי ראוי להוכיח ומתי כדאי לשתוק? שיעור לפרשת דברים לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
סיפורים, התוועדויות, סדנאות, מתכונים...
סיפורים
הסיפור של קמצא ובר קמצא
בר-קמצא יצא פגוע עד עמקי נשמתו. פגעה בו במיוחד העובדה כי במשתה ישבו כמה וכמה חכמים, ואיש לא מצא לנכון להגן על כבודו
דברים
איך הענק עוג מלך הבשן מצא את מותו, ועוד רמזים וגימטריאות לפרשת דברים

רמזים וגימטריאות מרתקות לפרשת דברים

מות וחיים – ביד לשון.


הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org