גולשים יקרים,

עוד לא הספקנו 'לארוז' את חוויות יום כיפור, וכבר חג הסוכות מפציע באופק. ואיזה הבדל בין שני החגים! ביום כיפור אנו נמצאים בבית הכנסת ומבקשים מבורא העולם בדמעות שיסלח לנו. בחג הסוכות יש מצווה מיוחדת לשמוח. ושמחת בחגך! ולמעשה, סביר מאוד שבעירכם נערכת חגיגת "שמחת בית השואבה" שמחה בריקודים עד השעות המאוחרות של הלילה.

האמת היא, שאת מה שחשנו ביום כיפור, אנו מוציאים בפומבי בחג הסוכות. ביום כיפור אמנם התחרטנו על מעשינו, אך גם ידענו שזהו יום קדוש, יום בו אנו מרגישים במיוחד את קרבתו של האלוקים. בחג הסוכות, אחרי שעות של תפילה וקירבה לבורא העולם, אנו חשים שמחה אמיתית: שמחה על מה שאנחנו.

"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו!"

שבת שלום, וחג סוכות שמח

הרב מנדי קמינקר