ב"ה

וארא

הגמל המבולבל

פעם היה גמל מתבגר שהציג שאלות לאימו בלי הפסקה, "אימא, מדוע יש לנו דבשת על הגב?"
וארא
סיכום פרשת וארא: ה' מביא מכות על מצרים
סיכום קצר ויפה על פרשת וארא: ה' שולח את משה לעם ישראל (אך הם מתקשים לשמוע אליו), ואל פרעה (אך הוא מסרב להאמין). בזו אחר זו ניתכות המכות על ראש פרעה וראש מצרים, אך הוא עדיין מתעקש ולא רוצה לשחרר את בני ישראל
כל פעולה משפיעה

ה' הטריח את עצמו להעניש את המצרים כדי שהיהודים ילמדו לקח?
סיפורים בני ימינו
כולנו משפחה אחת

נסענו במורד כביש סלעי ובוצי, שנראה יותר דומה לדרך מתחילת המאה התשע עשרה מאשר לכבישי 1991. באתי דרך ארוכה מברוקלין והרי אני כאן. כאן השורשים שלי, כפר אבותיי, עיירתו של סבי.
מאמרים
יכולת התקשרות ברשת

"אז איפה יש מחשבים בתורה?" שאל הפרופסור. ללא היסוס ענה הרבי: "תפילין". הפרופסור הי' מבולבל.

כשמעמידים פנס - מתקבצים החַפֵצים באור, כי אור ממשיך - אור מושך אליו.


— הרבי הרש"ב
הדפס את המגזין
חדש ב-he.chabad.org

מצות נזירות

שרש מצות התפלה

מצות עגלה ערופה

מצות טהרת המצורע

מצות הזאת מי חטאת

מצות שריפת פרה אדומה

מצות ק"ש ותפלה

איסור אונאה

איסור ערות אחותו

מצות טומאת המצורע

איסור אכילת חמץ

איסור לא תבערו אש

מצות דין עבר עברי

מצות קרבן פסח