ביום י"א בניסן תשמ"א (15 באפריל 1981), מלאו לרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, זכר צדיק לברכה, 79 שנים. בעת ההתוועדות לרגל יום הולדתו הכריז הרבי על תחילת המפעל ספר התורה של ילדי ישראל.

מספר חודשים קודם לכן, הכריז הרבי על הקמתו של ארגון הילדים "צבאות השם". בהתוועדות זו הזכיר הרבי את הארגון ודיבר על היתרון המיוחד של הילד והילדה היהודיים – היכולת שלהם לעורר את הוריהם ולגרום להם להתקרב למורשת ישראל. משימה זו, אמר הרבי, מאחדת את כל ילדי ישראל.

הוסיף הרבי ואמר: עולמנו הוא עולם החומר, ולכן יש להביע אחדות זו בדרך פיזית ומוחשית. ביטוי אמיתי של אחדות כזו צריך להיעשות באמצעות התורה – סמל האחדות היהודית מאז התאספו בני ישראל כאיש אחד, בלב אחד, סביב הר סיני.

על כן, קרא הרבי, יש לכתוב ספר תורה מיוחד שיאחד את כל הילדים והילדות היהודיים.