במרכזי חב"ד ברחבי העולם התקיימה פעילות רבה לרישום ילדים לרכישת אותיות בספר התורה החדש. לכל אורך התקופה מאז, המשיך הרבי לעודד את המיזם המיוחד, והקדיש לו דברים כמעט בכל התוועדות. כאשר עברו לפני הרבי ילד או ילדה, הקפיד הרבי לשאול אותם אם יש להם כבר אות בספר התורה. הורים שביקשו ברכה עבור ילדיהם, נענו כי רכישת אות בספר התורה המיוחד תביא להם תוספת ברכה. הרבי הדגיש כי ניתן לרכוש אות גם עבור תינוקות בני יומם, ולאחר שהילד ייקרא בשם, יהיה אפשר להוסיף גם את שמו לפרטי הרישום...

המבצע זכה להצלחה רבה. גדולי הרבנים, האדמו"רים וראשי-הישיבות בארץ-ישראל ובעולם רכשו אות עבור בניהם ונכדיהם בספר התורה המיוחד של ילדי ישראל.

ביניהם ניתן למצוא את שמות האדמו"רים מגור, צאנז, וויז'ניץ, בעלז, באבוב, ועוד; רבי ישראל אבוחצירא ("הבבא סאלי"); גדולי התורה וההלכה – רבי משה פיינשטיין, רבי שלמה זלמן אוירבך, רבי בן-ציון אבא שאול, רבי יוסף שלום אלישיב, רבי שמואל הלוי ווזנר, ועוד רבים.

בתוך 5 חודשים נמכרו יותר מ-304,805 אותיות, אשר השלימו את ספר התורה הראשון, ופתחו את הספר השני.