שאלה:

סמל המגן דוד היה מזוהה במשך דורות רבים עם בני ישראל. האם יש לו משמעות מיסטית כלשהי?

תשובה:

בספר הזוהר (כרך ג, עג, א) כתוב (בתרגום לעברית): "שלושה קשרים מחוברים זה לזה: הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל".1 הנשמה היהודית מתחברת לבוראה דרך לימוד התורה ושמירת מצוותיה. המשולש מייצג את החיבור שבין שלושת הדברים הללו.

שלושת הדברים מורכבים כל אחד מהם מפנימיות וחיצוניות. התורה מורכבת הן מתורה אקזוטרית (חיצונית) – התלמוד, ההלכה וכו' – והן מתורה אזוטרית (פנימית) – תורת הקבלה. גם באלוקים, האנרגיה ה"גלויה" שלו חודרת את כל העולמות ומקיימת אותם, אך מהותו של הא-ל נסתרת לחלוטין ונעלה על הבריאה כולה. בדומה לכך, הנשמה (שהיא השתקפות של אלוקים2) יש לה יסוד גלוי, אותה רמה שמתבטאת בגוף ומעניקה לו חיים וחיוניות, והן יסוד שמתעלה מעל הגוף.

המשולש הכפול המופיע במגן-דוד מסמל את החיבור של שני הממדים הללו של אלוקים, תורה וישראל: הרמה החיצונית של הנשמה מתחברת לביטוי החיצוני של אלוקים דרך לימוד חלקי התורה החיצוניים; ואילו מהות הנשמה מתחברת עם מהותו של אלוקים דרך לימוד תורת הקבלה ויישומה.

הסבר נוסף:

הקבלה מלמדת אותנו שהקב"ה ברא את העולם בעזרת שבע לבנים רוחניות – שבע תכונותיו הרגשיות ("שבע מידות"). הבריאה כולה היא השתקפות של שבע תכונות בסיסיות אלה, והן: חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות.

תכונות אלה נחלקות לשלושה עמודים – ימין, אמצע ושמאל:

חסד

תפארת

גבורה

נצח

יסוד

הוד

מלכות

בהתאם לכך, הכוכב מכיל שבעה חלקים – ששה קודקודים היוצאים ממרכז אחד.

הקודקוד הימני העליון הוא חסד.

הקודקוד השמאלי העליון הוא גבורה.

הקודקוד העליון הוא תפארת. הקבלה מלמדת שתפארת מקורה בכתר, הגבוה הרבה יותר מכל התכונות השמימיות הקשורות ל"עבודת החולין" של בריאת עולמות.

הקודקוד הימני התחתון הוא נצח.

הקודקוד השמאלי התחתון הוא הוד.

המרכז הוא יסוד. היסוד הוא הבסיס, ולכן כל שאר התכונות נובעות מתכונה זו.

הקודקוד התחתון היוצא מבטן הכוכב הוא מלכות – התכונה שקולטת את האנרגיות משש התכונות העליונות ומשתמשת בהן כדי לרדת ולברוא הכל - ולמלוך על כולן.

העובדה שבמשולש כל אחת משלוש הפינות קשורה לשתי הפינות האחרות מראה כי הנשמה היהודית בעצמה קשורה ומחוברת לאלוקים. לימוד תורה ושמירת מצוות לא יוצרות חיבור בין היהודי לאלוקיו, אלא הן רק חושפות את החיבור הזה.