שאלה:

אני מאמין בקיום חייזרים בחלל החיצון. רציתי לדעת האם אמונה זו מהווה סתירה ליהדות.

תשובה:

גם לו נמצא חייזרים בחלל החיצון, יהיה זה כאילו נמצא מין חדש של שפנים.

ברור שבורא העולם, שהוא כל יכול, יכול לברוא ברואים גם בפלנטות אחרות ולא רק בכדור הארץ שלנו. אם לא נאמר כך, תהיה זו פגיעה בכבודו של הבורא הבלתי מוגבל.

למעשה, בספר התנ"ך (שופטים ה, כג) ישנה התייחסות למקום מאוכלס בשם מרוז, והתלמוד מבאר כי מרוז הוא שם של כוכב.

אך היהדות תמיד האמינה, שהיצורים המוזרים והנפלאים ביותר נמצאים כאן על אדמת כדור הארץ. אנו יכולים לחקור את החלל הרחוק ביותר ועדיין להישאר זרים לאנושות שלנו. הסודות האמיתיים של היקום מוסתרים בעמקי נשמות בני האדם.