שאלה:

האם יהודים שמים נרות על עוגות ימי ההולדת ומכבים אותם?

תשובה:

נרות הם דבר יפה, אך כפי שמדווח פילקורוס, יש הטוענים כי המנהג של הדלקת נרות על עוגת יום הולדת מקורו במנהג ביוון העתיקה בחגיגת יום ההולדת של אחד מן האלים הפגאניים שלהם.

מכל מקום, אם אתם רוצים להדליק נרות, מדוע לכבותם? ביום ההולדת שלנו אנו חוגגים את המשך החיים. בכל שנה אנו מתחזקים פיזית ורוחנית. מבחינת הסמליות היהודית, נר מייצג את נשמת האדם, והדבר האחרון שאנו רוצים לעשות ביום שבו אנו חוגגים את החיים הוא לכבות אותו.

יום הולדת שמח!