קבוצת תלמידי תיכון באה פעם לראות את הרבי. התלמידים הכינו שאלה שאותה הם הציגו לרבי במהלך הראיון.

לקראת סוף הפגישה, לאחר שהשיב הרבי על שאלותיהם בנושאים שונים, שאל תלמיד אחד:

"שמעתי שאומרים שהרבי מסוגל לעשות ניסים. האם זה נכון? אתה באמת מסוגל לעשות מעשים על-טבעיים?"

השיב לו הרבי: "היכולת לעשות ניסים אינה מוגבלת לקבוצת אנשים נבחרת, אלא כל אחד מאתנו מסוגל לכך. לכל אחד מאתנו יש נשמה שהיא ניצוץ אלוקי. לכן, לכל אחד מאתנו יש הכוח להתגבר על מגבלות טבענו הפיזי, גדולות ומאיימות ככל שתיראנה לנו".

"כדי להמחיש לכם זאת", אמר הרבי, "אעשה עכשיו נס".

כשהוא מחייך אל פניהם הנרעשות של התלמידים שנקבצו סביב שולחנו, המשיך הרבי ואמר: "כל אחד בחדר הזה יחליט עכשיו להשתפר בתחום אחד מסוים. כל אחד מכם יבחר שיפור שהוא מכיר בו כנחוץ וחיוני אך שעד היום ראה כמצוי מעבר ליכולת השגתו. אף על פי כן, אתם תצליחו כל אחד במשימתו, ותוכיחו לעצמכם כי לנשמה אכן יש הכוח להתגבר על ה"מציאות" הטבעית..."