שאלה:

לאחרונה השתתפתי בשיעור בקבלה ובמחשבה חסידית. הרב דיבר על ארבעת היסודות עפר, מים, רוח ואש כפי שהם מצויים בנשמת האדם. זיהיתי רעיון זה מן הפילוסופיה הקדומה של יוון ושל ימי הביניים, אך דומני שמאז הייתה איזו התקדמות, שהרי הטבלה המחזורית שלי מכילה 117 יסודות...

תשובה:

כאילו במקרה, מצאתי בנושא זה שתי תגובות כתובות של הרבי, אחת – מכתב שנכתב במקורו באנגלית, והאחרת – פתק שכתב הרבי בעברית, עליו הוסיף כמה מילים באנגלית. ראשית, המכתב1:

... אתה מבקש את ההסבר שלי לגבי ההתייחסות לארבעת היסודות הבסיסיים הנזכרים בפרק א' של התניא, ואתה שואל אותי איך אפשר ליישב זאת עם הכימיה המודרנית, המכירה יותר ממאה יסודות.

בטרם אסביר, עליי לתקן לפחות שני פרטים במכתבך. ראשית, מקור האמירה הזו אינה בתניא כפי שאתה כותב, אלא היא נמצאת במדרש רבה, במדבר יד, יב, וביתר אריכות וביתר פירוט בחלקים רבים של ספר הזוהר. כמו כן ישנם הסברים נוספים בספרים אחרים של תורת הקבלה. שנית, הכימיה המודרנית לא מכירה יותר ממאה יסודות בסיסיים, אלא מספר קטן מזה בהרבה, אם מצמצמים זאת למרכיבים או לחלקיקים הבסיסיים ביותר. שכן, היסודות עצמם מורכבים מאטומים, שהם החלקיקים הקטנים ביותר שיסוד יכול להתפרק אליהם ועדיין לשמר את תכונותיו ומאפייניו. אבל האטומים עצמם מורכבים מחלקיקים נוספים, זעירים אף יותר, כגון אלקטרונים, פרוטונים, ניטרונים וכו'.

לפיכך, התשובה לשאלתך נמצאת כבר בהגדרת המונחים שבהם אנו דנים. שכן, כפי שאמרתי לעיל, מה שקרוי "יסוד" אינו חלקיק החומר הבסיסי ביותר. אפילו המונח "אטום", שבמקור היה פירושו משהו שאינו ניתן לחלוקה, הוא מונח ארכאי שכיום משתמשים בו מתוך נוחות בלבד, שכן הוא כבר אינו תואם את משמעותו המקורית. בדומה לכך, כשאנו מדברים על אדם כעל יסוד בחברה, אין פירוש הדבר שהאדם עצמו אינו תרכובת של יסודות שונים.

יש לזכור זאת כשאנו בוחנים את המונח "יסודות" הנזכר בספר הזוהר, במדרש רבה, בקבלה וכו', וכמובן, בתניא ובמקורות אחרים של חסידות חב"ד. אין פירושו של המונח משהו שבנסיבות רגילות אינו ניתן לפירוק או לשינוי, אלא אלה הם כביכול "אבני הבניין" או המרכיבים שמהם מורכב כל דבר הקיים בעולם. אציין גם, כי ישנה אסכולה אחרת הרואה את ארבעת היסודות הללו לא לפי ההיבט הפיזי שלהם, אלא באופן איכותי, כלומר, "אש" במובן של תכונות החום והיובש, "מים" במובן של קרירות ולחות, וכן הלאה.

בפתק2, כותב הרבי את כל האמור לעיל, אך מוסיף לכך עוד רעיון מרתק:

"יש הסוברים כי מדובר בארבעת היסודות הבסיסיים [הבאים]: חיובי, שלילי, אנטי-חומר, חומר".