שאלה:

"כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, ובחוקותיהם לא תלכו". אני קורא את הפסוק הזה וחושב לעצמי שהיהדות היא דת אליטיסטית הדוגלת בפרישה מן החברה.

תשובה:

הדת היהודית מכילה חוקים רבים לצד קוד אתי מוסרי במיוחד. האם זה אליטיסטי לשמור על מורל גבוה כל-כך? והאם אין זה טבעי שהדת תנסה בכל-כוחה למנוע התבוללות בקרב עמים אחרים, להם אין סטנדרטים מוסריים גבוהים כאלו?

אני חושבת שהתשובה ברורה.

אני רוצה לציין כאן שתי עובדות נוספות:

1) אליטה מטבעה מסתגרת ופורשת מן החברה. היהדות, לעומת זאת, קוראת לכל יהודי להשפיע על העולם ולהפוך אותו למקום טוב יותר.

2) הדת היהדות מאפשרת לכל מי שחפץ בכך באמת להצטרף אליה. אליטה, בניגוד לכך, היא קבוצה סגורה ומצומצמת.

הייתי ממליצה לך לקרוא את המאמרים הבאים: האם היהודים הם העם הנבחר? ומדוע היהודים שוללים את כולם?

בברכה,

חנה ויסברג