שאלה:

זכור לי שנוהגים לומר את שיר השירים מתי שהוא, אבל אינני זוכר מתי.

תשובה:

זכרונך לא היתל בך. ישנם כמה מנהגים מתי אומרים את שיר השירים, ואציין כמה מהם:

רבים נוהגים לומר את שיר השירים בשבת חול המועד פסח לפני קריאת התורה של שחרית. כאשר חול המועד פסח לא חל בשבת, אומרים את שיר השירים בבוקר יום שביעי של פסח.

שיר השירים מדבר על האהבה בין בעל ואישה, משל לאהבה השוררת בין בורא העולם, החתן האלוקי, ובין כלתו האהובה – העם היהודי. הקשר המיוחד ביניהם החל לפרוח כאשר האלוקים הוציא אותנו ממצרים, ולפיכך ישנם הנוהגים לומר את שיר השירים בחג הפסח.

מאותה סיבה, אחרים נוהגים לומר את שיר השירים בליל הסדר.

קהילות ספרדיות רבות נוהגות לומר את שיר השירים בליל שבת לפני תפילת ערבית, בעוד חסידים רבים אומרים את השיר ביום שישי בצהריים, כהכנה ליום השבת.

מקווה שסייעתי,

מנחם פוזנר