שאלה:

אנו קוראים במגילת אסתר כי אסתר נישאה למלך אחשוורוש. כיצד יכלה אסתר היהודיה להינשא למלך גוי?

תשובה:

כשאנו קוראים את סיפור הנס של פורים כפי שתועד במגילת אסתר, עלינו להבין שמחברי המגילה היו זהירים בלשונם ובתיאור המאורעות שגרמו לנס – הם עדיין היו נתונים לחסדי השלטון הפרסי. ללא כל ספק, יכלו הפרסיים לשים את ידם על עותק מן המגילה. פרטים רבים מסיפור פורים – במיוחד כאלו שיציגו את אחשוורוש ומלכותו באור לא חיובי – נכתבו במגילה ברמז בלבד. הסיפור המלא מובא רק בתלמוד, במדרשים ובספרי הפרשנים השונים.

אכן, אסתר לא רצתה להינשא למלך אחשוורוש. לא זו בלבד שהיא הייתה נערה יהודיה גאה וסירבה להינשא למלך הגוי, למעשה היא כבר הייתה נשואה! התלמוד מספר כי אסתר היתה אשתו של מרדכי, בן דודה.

בכל פעם שהיא נלקחה לבית אחשוורוש היה זה בכפיה. יתירה מכך, לאחר ששהתה עם אחשוורוש, היא טבלה במקווה ולאחר-מכן שבה לבעלה, מרדכי.

מובן אם כן שנישואי אסתר לאחשוורוש נעשו נגד רצונה, ולו הייתה מסרבת היה צפוי לה גורל זהה לגורלה של ושתי – מוות. לא הייתה לה כל ברירה אלא לציית לגזירתו של המלך אחשוורוש.

עוד על סיפור פורים כפי שהוא מובא במדרשים ובתלמוד תוכלו לקרוא כאן.

חנה ויסברג