מן החדשות על הדגים: 25 מיליון דגי אמנון מתו בשבועות האחרונים בעקבות מזג האוויר הקשה. הדגים שגדלים במועצה אזורית בקעת בית שאן מהווים חצי מהכמות השנתית של דגי האמנון באזור. הפגיעה הקשה מוערכת בנזק כלכלי של כ-60 מיליון שקלים.

מן התלמוד על הדגים1: פעם אחת גזרה המלכות הרשעה על ישראל שלא יעסקו בתורה, אך רבי עקיבא וחבריו לא נשמעו לגזירה והמשיכו ללמוד תורה. אדם בשם פפוס בן יהודה, שפגש את רבי עקיבא, שאל אותו: מדוע אתה עובר על מצוות המלך ומסכן את חייך?

השיב לו רבי עקיבא במשל:

"הלך לו השועל על שפת הנהר, כשלפתע ראה דגים המתרוצצים כה וכה. "מדוע אתם רצים" שאל אותם השועל, והם השיבו כי הם חוששים מן הדייגים המנסים ללכוד אותם ברשת.

"יש לי עצה בשבילכם" אמר השועל הערמומי. "בואו ועלו אל היבשה, ואני אמצא לכם מקום מחבוא טוב במערות ובנקיקי סלעים".

"עליך אומרים שאתה הפיקח שבחיות?" התפלאו הדגים. "אתה הרי הטיפש שבהם! אנו יכולים לחיות רק במים, ואתה מייעץ לנו לעלות ליבשה? אם אנו חוששים לחיינו בתוך המים, על אחת כמה וכמה שנחשוש מחוצה להם"!

"אנו היהודים דומים לדגים" סיים רבי עקיבא את דבריו. "התורה היא חיינו, כמו שנאמר בפסוק "כי היא חייך ואורך ימיך", ואילו אתה מייעץ לי להפסיק ללמוד אותה"?

(סוף הסיפור עצוב למדי: לאחר זמן לא רב שוב נפגשו רבי עקיבא ופפוס, הפעם בבית הסוהר. רבי עקיבא נתפס בשל 'חטא' לימוד התורה, אך פפוס נאסר בשל עבירה פלילית. "אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה" הכריז פפוס, "ואוי לו לפפוס, שנתפס על דברים בטלים". זמן קצר לאחר-מכן הוצא רבי עקיבא להורג בפקודת המלך).

פרשנות: דגי האמנון שמתו בבקעת בית שאן בעקבות מזג האוויר הקשה היו במקום המחיה הטבעי שלהם ולמרות זאת לא היו חסינים מנזקי הקרה הקשים.

גם אנו מסוגלים לשחות בים – לעסוק בלימוד התורה, אך כל עוד המים לא יהיו חמים דיים, כל עוד לימוד התורה לא יהיה מלווה ב'חום' וחיות פנימית ורוחנית, אנו עלולים להיות חשופים לנזקי קרה אפשרית.

רצונכם באמצעי חימום? כאלו נמצאים בספרי החסידות ובשפע. האתר הזה הוא מקום מצויין להתחיל; שיעור חסידות עם שליח חב"ד בעירך יכול להיות רעיון מוצלח להמשך.