ב"ה

ניגון מרוסטוב

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

ניגון מרוסטוב

בטרם היה פותח הרבי מליובאוויטש זי"ע באמירת 'מאמר חסידות', היו החסידים שרים ניגון זה, החודר אל הלב ומעורר את הנפש. ניגון זה היה חביב על רבי שלום דובער שניאורסאהן, הרבי החמישי מליובאוויטש.