ב"ה

אלו ואלו

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אלו ואלו

"אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחל לו" (מסכת סוכה, דף נג). ניגון חסידי מרגש זה חובר על-ידי חסידי חב"ד והמסר: גם החוטא יכול לשוב בלב שלם.