ב"ה

האור של שבת חנוכה

כ"ח בכסלו תש"נ • 26 בדצמבר 1989

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

האור של שבת חנוכה: כ"ח בכסלו תש"נ • 26 בדצמבר 1989

בשנה בה היום הראשון של חג החנוכה חל בשבת, הרבי למד - ולימד - שיעור מאלף.