שאלה:

מדוע היהדות מעניקה יחס שונה לגברים ולנשים?

תשובה:

לפי התורה, כל החובות המוטלות על הגבר מוטלות גם על האישה, והגבר מחויב בכל החובות המוטלות על האישה.

התורה אינה רואה בגבר ובאישה ישויות נפרדות. הם מהווים שלמות אחת, בין שהם מכירים איש ברעהו או לא. כל מעשה נעשה פעם אחת ויחידה דרך גוף אחד – גוף שבעולמנו עשוי להיראות כשני גופים, אולם התורה רואה בו גוף אחד.

זוהי למעשה טענתו של גדול המקובלים, הרב יצחק לוריא. הוא מסביר שהגבר והאישה הם גוף אחד – וכך הם נחשבים גם לפי ההלכה. כך, למשל, גם האישה מניחה תפילין – אבל היא עושה זאת דרך גופה הגברי. ואם הכול פועל כשורה, אזי הגבר הזה הוא בעלה.