ב"ה

סיפורי חנוכה קלאסיים

הסיפורים הקלאסיים של חג החנוכה: נס חנוכה, כד קטן, העיר שניצלה וגבורתה של יהודית

כד קטן, כד קטן
על נס פך השמן
אלא שכאן נתקבלו החשמונאים בבעיה: את המנורה יש להדליק בשמן זית טהור בלבד, ואילו היוונים, שהיו מודעים לכך, טימאו במזיד את כל השמנים
העיר שניצלה
כיצד אשה אחת הצילה עיר שלימה בתושייתה
מדוע אתם מנסים את האלוקים? אם הינכם מאמינים כי הוא יכול להושיע אותנו, מדוע תגבילו את אמונתכם זו לימים ספורים? האינכם יודעים, שלהיכנע בידי הולופרנש, גרוע יותר מן המוות עצמו?
חנה ושבעת בניה
מסירות נפש בימי גזירות אנטיוכוס
בזה אחר זה הובאו הבנים אל המלך. הם הפגינו גבורת-נפש וסירבו להשתחוות לעבודת האלילים, גם כאשר הקלגסים עינו אותם למוות
צוואתו של מתתיהו לבניו
לפני שנפטר, קרא לבניו מתתיהו והורה להם להמשיך ולהניף את נס המרד
הנה עת רעה וזוועה, עת צרה ותוכחה לישראל. לכן קומו בני וקנאו לתורת אלוקינו, שימו נפשכם בכפכם, הלחמו בעד עמינו ותורתינו
חנוכה: מה קרה בחנוכה? - הסיפור של חנוכה ב-2 דקות
מה רצו היוונים, מה עשו המכבים, מדוע אנו חוגגים?
מה רצו היוונים, מה עשו המכבים, מדוע אנו חוגגים? ומה עושים בחנוכה? כל הסיפור של חנוכה קצר ולענין