לכל אדם יש צורך. בסיסי.
להיות משהו. מישהו. משמעותי.
לדעת, שהעולם זקוק לי.
שיש לי ערך. הוא ייחודי.

נולדנו עם כוחות, תכונות.
רגשות, תחושות. גם רצונות.
חומרי גלם די אחידים
מינון, ביטוי - הם שמייחדים.

להיות ייחודי -
לחפש יתרון, מונופול שלי
שאין לאחר. הוא רק אצלי.
ויש תחרות, נקודת ייחוס חיצונית,
גם ביקורת תמידית, הרסנית, פנימית.

להיות מיוחד -
לזהות את התרכיב שלי
לא ביחס לזה שמולי.
את מה שאני חזקה וטובה.
ולא משנה מה בסביבה.

לבסס זהות משלי
עם תפקיד בשבילי.
להגדיר אינדיבידואליות בתוך הסביבה.
להיות גם חלק ממשפחה, מחברה.

פרשת במדבר פותחת במפקד
שם, זהות, משפחה - לכל אחד.
גם דגל לכל מחנה, ביטוי לאמונה.
חזון מיוחד לכל נשמה.

פחות סיסמאות, הגדרות, דיבורים.
יותר להקרין, לפזר תדרים.
להיות אותנטית במיוחדות.
להגיע לשמחה ולסיפוק.

כשאני בביקורת עצמית, רדיפה
אני מתקשה לבנות קומה חדשה.

כשמזהה את הכוחות, היכולות,
יכולה לצמוח, להיבנות. גם ליהנות.

מתרגלת הקשבה פנימית לרגשות
הנאה, כאב. קשת של תחושות.
להכיר את מאחורי הקלעים, שדוחף
שם "אני". לא להתנגד. לחבק.

לעשות דברים שאוהבים
לא לוותר על תחביבים.
להיזכר בהצלחות, בחוויות טובות
יכולות וחוזקות - לעולם מלוות.

מהמשנה -
אדם טובע מטבעות בחותם אחד,
אך הבורא טבע אותנו אחד אחד,
וכל אחד הוא מיוחד…