ב"ה

אבל הערבים היו כאן לפנינו? התשובה של ספר בראשית

השיעור השבועי לפרש תויחי

הפעל אוטומטית את הסרטון הבא

אבל הערבים היו כאן לפנינו? התשובה של ספר בראשית: השיעור השבועי לפרש תויחי

איך ספר סיפורים היסטורי, נכנס לתורה הקדושה שעניינה תרי"ג מצוות? מהי טענת האומות שכבשנו ארצות שבעה גויים והרי בכל הדורות כובשים האומות זה מזה? ומה גילה יוסף ברגע הדרמטי שראה דמות דיוקנו של אביו?
vayechi 5784  
mekorot vayechi 5784