ב"ה

פרשת ויחי

יוסף היה המלך, אבל יעקב בחר דווקא ביהודה. מדוע?
שיעור לפרשת ויחי
שיעור תורה מרתק לפרשת ויחי עם הרב שניאור אשכנזי: אם יוסף שימש בתפקיד של מלוכה, מדוע יעקב לא בחר בו? מסתבר שיש ליהודה משהו מיוחד
אף אחד מהילדים שלו לא ירד מהדרך. מה היה סודו של יעקב אבינו?
שיעור בפרשת ויחי
לאברהם היה בן שירד מהדרך. ליצחק היה בן שירד מהדרך. מה היה סודו של אברהם אבינו שכל ילדיו נשארו בדרך היהדות? שיעור מרתק מאת הרב שניאור אשכנזי.
נפטרים מהדאגות. איך רוב השנים במצרים הפכו לתקופה נפלאה?
שיעור לפרשת ויחי
כמה שנים היו בני ישראל במצרים? 430 או 400 או 210 או 116 או 86? למה יוסף שלח לאביו יין ישן ופולים גרוסים? ואיך נפטרים מהטרדות שמעיקות על החיים? שיעור מרתק לפרשת ויחי, מאת הרב שניאור אשכנזי
להניח לעבר: מאיפה מצא יוסף את הכוחות לשכוח ולמחול לאחיו?
שיעור לפרשת ויחי
מה דעתכם על מחבל שדקר אדם ואחר כך התברר שהדקירה הצילה את חייו של הנדקר? האם המחבל יוכל להגן על עצמו בטענת יוסף: "אתם חשבתם לרעה והאלוקים חשבה לטובה?" ומה לגבי דייג שהתכוון לדוג בשבת ואז התברר שהציל את חייו של תינוק טובע? ומה פירוש הביטוי "שנאת חנם"? וכי יש שנאה בחינם?! שיעור לפרשת ויחי, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
הפוסטר היהודי: איך שני נערים כמעט אלמונים הפכו להיות ברכת הבנים?
השיעור השבועי לפרשת ויחי
איך הפכו אפרים ומנשה להיות תמצית הברכה היהודית? איך מנשה לא קינא בהצלחה של אחיו הצעיר? ואיזה צורת חינוך אפקטיבית יותר - חינוך למאבק או חינוך לשייכות? שיעור לפרשת ויחי, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
גילוי: התאריך המדויק בו יתגלה המשיח
השיעור השבועי לפרשת ויחי
איזה 'קץ' התכוון יעקב לגלות לבניו? איך התפספסו הקצים של הרס"ג, הרמב"ם והחוזה מלובלין? והאם הקורונה קרבה אותנו לגאולה? שיעור לפרשת ויחי, לעילוי נשמת אבי מורי, הרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה
אבל הערבים היו כאן לפנינו? התשובה של ספר בראשית
השיעור השבועי לפרש תויחי
איך ספר סיפורים היסטורי, נכנס לתורה הקדושה שעניינה תרי"ג מצוות? מהי טענת האומות שכבשנו ארצות שבעה גויים והרי בכל הדורות כובשים האומות זה מזה? ומה גילה יוסף ברגע הדרמטי שראה דמות דיוקנו של אביו?