נקודה למחשבה על מהותו של נס חנוכה, עיבוד להסברו של הרבי (ליקוטי שיחות, כרך כה עמודים 235-242).