יום שני כד חשון (תש"ד)
שיעורים: חומש: תולדות,שני עם פירש"י.
תהילים:קיג-קיח.
תניא: לא. נודע...האיברים כו'.

בענינים הגשמיים צריך להסתכל במי שהוא למטה ממנו, ולהודות להשי"ת [לה' יתברך] כי טוב על חסדו אתו עמו. -

בענינים הרוחניים צריך להסתכל במי שהוא למעלה ממנו ולהתחנן לה' שיתן לו דיעה טובה להתלמד ממנו וכח ועוז שיוכל לעלות בעילוי.