יום רביעי יד תשרי, ערב חג הסוכות (תש"ד)
שיעורים: חומש: ברכה,רביעי עם פירש"י.
תהילים: עב-עו.
תניא: אך האמת...יאהב ה' וכו'.עירוב תבשילין.

אין מוסיפין על שתי ערבות, משא"כ [מה שאין כן] בהדסים.

מהדרים לאגוד הלולב בסוכה ובערב יו"ט [יום טוב]. על הלולב שתי כריכות - ומשתדלים ששתיהם תהיינה מכוסות בהדסים וערבות, גם כריכה העליונה במעט על כל פנים - ומלבד זה שלש כריכות שבהם אוגד ההדסים והערבות עם הלולב, שלש אלו במשך טפח אחד.