יום ראשון יד אדר א, פורים קטן. (תש"ג)
אין אומרים תחנון.
שיעורים: חומש: תצוה, שישי עם פירש"י.
תהלים: עב-עו.
תניא: וגם מי - 'לז' ומעשה.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] סיפר לאאמו"ר [לאדוני אבי מורי ורבי]: די מאמרים וואס זיינען געדרוקט אין לקוטי תורה, האט דער טאטע (הצמח צדק) אויסגעקליבען פון צוויי טויזענט מאמרים.