יום שני ה שבט (תש"ג)
שיעורים: חומש: בא, שני עם פירש"י.
תהלים: כא-לד.
תניא: וזה כל ... הרמ"ז שם.

א מענטש דארף מרבה זיין אין זאגען אותיות התורה (זאגען תהלים, חזר'ן משניות) ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה זיין צו אלע העכסטע גילוים.