יום שלישי ז טבת (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.
תהלים: לט-מג.
תניא: ולכן נקרא ... סוף פ"ה.

השעור להפטר מחבוט הקבר הוא, שחלק ששי מהמעת-לעת יאמר אותיות התורה, תהלים כו'. לזכות לזיכוך הנפש להפטר מכף הקלע הוא, ע"י [על ידי] חזרה כל היום, כמה שיש ביכולתו, משניות תניא תהלים בעל פה.