"כבד את אביך ואת אמך" – כפשוטו. עלינו לכבד את ההורים ואת הורי הבעל. לפעמים זה קשה ולכן קיים הצו הזה (הנה למשל אין ציווי להורים לטפל בילדיהם, כי זה דבר הבא באופן טבעי), אך אם משתדלים ומכבדים את ההורים, הכל נשכרים מכך, גם הילדים.

קשר חיובי ומכבד עם סבא וסבתא הוא גם מצווה וגם מתנה. מעת לעת עלינו לשאול את עצמנו היכן עומדים יחסינו עם ההורים ועם הורי הבעל. עלינו לוודא שהמעורבות אינה גדולה מדיי אך גם לא מועטה מדיי ושההתמקדות בחיי הנישואין שלנו היא בבעל ולא באם או במשפחת המקור. אך עם זה, בכללות, קשר בריא וחזק עם הדור הקודם מיטיב לכל הנוגעים בדבר.

וכפי שאנו מכבדים ומעריכים את רצונות הורינו, גם אם הדבר נראה לנו פחות, כך עלינו לכבד גם את רצון בן זוגנו לחיים. יותר מפעם אחת קיבלתי טלפונים לקבוע תור לייעוץ כדי לעזור בשיכנוע בן/בת הזוג לראות את הדברים לפי ראות המבקש/ת. למעשה מה שהם אומרים הוא, "תגרמי לו/לה להרגיש כפי שאני מרגיש". בני-אדם הם שונים זה מזה, ועל כן יותר נבון ויותר פרקטי להרחיב את רמת הכבוד שאנו רוחשים מאשר לנסות ולמחוק אותה. זאת ממש כפי שאנו נוהגים כבוד בהורינו, גם אם גחמותיהם אינן נראות נכונות בעינינו תמיד.