שאלה

בחתונות רבות מרימים את החתן והכלה על כיסא ורוקדים סביבם. מה הסיבה לזה?

חכמים רוקדים בחתונות

זו נחשבת מצווה גדולה לשמח את החתן והכלה בחתונתם1. בתלמוד מסופר על גדולי הרבנים שהיו רוקדים ומבצעים פעלולים כדי לשמח את בני הזוג. לדוגמה: רבי יהודה היה רוקד עם ענף של הדס לפני הכלה ומחמיא לבעלה על כך שהיא "נאה וחסודה". רב שמואל היה מופיע בחתונות ועושה ג'גלינג עם שלושה ענפים של הדס, והתלמוד אף מספר שבעת פטירתו הקיף את גופו עמוד אש שמימי – מה שמביע את הקדושה המיוחדת ששרתה על רב שמואל, בעקבות ההתלהבות שבה שימח את החתנים והכלות.

כך ש'ריקוד הכיסאות' הוא בסך הכול ביטוי נוסף לשמחה המיוחדת בחתונה.

למה דווקא על כיסא?

על אף שאין מקור מפורש לזה שצריך להרים את החתן והכלה דווקא על כיסאות, בספרי הקודש כן כתוב שאחת הדרכים העיקריות לשמח חתן וכלה היא להרים אותם וללוות אותם בריקודים ושמחה2.

אז הנה כמה הסברים למנהג להרים את החתן והכלה על כיסאות:

· על הכתפיים – התלמוד3 מספר שהיו נושאים את החתן והכלה על הכתפיים ורוקדים איתם. ייתכן שההרמה על כיסא נבחרה כחלופה מכובדת יותר.

· הזוג המלכותי – הכיסא שעליו מרימים את החתן והכלה הוא סמל לכס מלכות, כי החתן והכלה מושווים למלך ומלכה4.

· כמו אדם וחווה – במקורות מוסבר שכאשר האדם הראשון התחתן עם חווה, הם זכו לשבת במושב מיוחד לחתן וכלה5. מכאן המקור להושיב את החתן והכלה על כיסאות מיוחדים ואולי גם להרים אותם עליהם6.