חשוון או מרחשוון?

מהו שמו של החודש העברי השני (אחרי תשרי) – "חשוון" או "מרחשוון"? ומה בכלל המשמעות של שני השמות?

ככה וככה

מעניין לגלות שבמקורות אין הכרעה ברורה באשר לשמו של החודש1: במשנה2 ובתלמוד3, החודש נקרא "מרחשוון". כך גם נהוג לאזכר את שם החודש במסמכים משפטיים-הלכתיים וכך גם בברכת החודש4. אולם מצד שני, בספרות הקבלה החודש מכונה דווקא "חשוון"5, וכך גם אנחנו נוהגים לקרוא לו בשפה השגורה.

כך שייתכן שהשם המקורי של החודש הוא "מרחשוון", וייתכן ש"מר" היא רק תוספת שהוצמדה לשם המקורי של החודש – אבל יש כמה משמעויות והסברים מעניינים מאד לשם "מרחשוון", כפי שנראה.

למה "מר"? – הסברים מעניינים

· החודש השמיני

ההסבר הפשוט לשם "מרחשוון" הוא שזוהי מילה באכדית (שפה אשורית-בבלית עתיקה), שפירושה הוא "החודש השמיני". חודש חשוון הוא החודש השמיני לפי סדר החודשים במקרא, שמתחיל בניסן.

· מרירות

"מר" מזכיר לנו את הטעם המר, שמתקשר לאווירה הקודרת והמרירה של חודש חשוון.

מדוע אנחנו מתייחסים לחשוון כאל חודש מר? כי בניגוד גמור לחודש תשרי שלפניו, שעמוס בחגים שמחים, הוא נטול כל חג או מועד, וכולו ימי שגרה אפרוריים6.

· טיפת מים

"מר" היא מילה נרדפת ל"טיפה", כמו שאומר הנביא7: "הֵן גּוֹיִם כְּמַר מִדְּלִי, וּכְשַׁחַק מֹאזְנַיִם נֶחְשָׁבוּ" – כלומר, בעיני הקדוש ברוך הוא, כל האומות נחשבות כטיפת מים אחת מדלי מלא.

בחודש חשוון אנחנו מקבלים את החורף המתקרב, ומביעים את תקוותנו לגשם בשם החודש8.

· אדון

"מר" הוא תואר כבוד. לחודש חשוון שמור מקום של כבוד כי בו סיים שלמה המלך לבנות את בית המקדש הראשון9.

ויתרה מכך: לפי המדרש, בית המקדש השלישי ייחנך בחודש חשוון – ואז, תפילתנו שזה יקרה במהרה, חודש מרחשוון יהפוך לחודש השמח ביותר בלוח השנה שלנו!