שאלה

שמעתי בשיעור תורה שצריך לתרום לצדקה עשרה אחוזים מההכנסה החודשית, וזה מה שנקרא "מעשר". השאלה שלי היא: אם יש לי חודש קשה מבחינה כלכלית, אפשר להשלים את ה"מעשר" בחודש הבא?

תשובה

לפני הכול, מילה על ה"מעשר". יש מצווה מהתורה לתרום כסף לצדקה. כמה צריך לתת? למעשה, נוהגים לתרום עשרה אחוזים מההכנסות נטו1 – כלומר, מתוך סך כל ההכנסות מנכים הוצאות חיוניות לצורך הפקת ההכנסות (כמו "הוצאות מוכרות" למס) ואת שאר ההוצאות הנצרכות למחיה בסיסית2, ומהסכום ה'נקי' תורמים עשרה אחוזים לצדקה.

מלכתחילה נכון להפריש 'מעשר' לצדקה מדי חודש מסך ההכנסות החודשיות, אבל אפשר לתחשב את ה'מעשר' גם ממחזור תקופתי ארוך יותר כמו רבעון או אפילו שנה שלמה. לכן, אם לא תרמת את ה'מעשר' בחודש אחד, בחודש הבא תחשב את סך ההכנסה המצטברת בשני החודשים יחד – ומהסכום הזה תתרום את ה'מעשר'.

לסיום: צריך לזכור שעל הצדקה נאמר ש"כל המוסיף – מוסיפים לו מן השמיים". כשמרבים במצוות צדקה מעבר לחישוב המצומצם, זוכים ליחס זהה מן השמים, והקדוש ברוך הוא שולח את ברכתו ברווח ובשפע, אפילו מעבר למה שמגיע לנו לפי הכללים הנוקשים של הדין.

מקורות: שולחן ערוך, יורה דעה, סימן רמט – בפנים ובפוסקים על המקום.