שאלה

מותר לקנות מכספי מעשר כיסא בבית הכנסת לימים הנוראים?

רק אם לא חייבים לקנות

התשובה במילה אחת: תלוי. אם אפשר להתפלל בבית הכנסת גם בלי לקנות מקום, רכישת המקום נחשבת כהוצאה לצדקה ולכן אפשר לתת את התשלום מכספי מעשר. אבל אם חייבים לרכוש מקום ישיבה כדי להתפלל בבית הכנסת – קניית המקום היא חובה כחלק ממצוות התפילה, ולכן אי אפשר לשלם את הרכישה מכספי מעשר.

אגב, אם יש ליד מקום המגורים שלך בית חב"ד, סביר להניח שייפתח שם בחגים "בית כנסת פתוח". שם ישמרו לך מקום וידאגו לך גם למחזור תפילה, בלי לבקש ממך כלום.

אסיים באיחול שיתקבלו תפילותינו ברצון, ושתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה.

מקור: צדקה ומשפט, פרק ו, הערה כה