למה לבן?

רוב הספרדים נוהגים להתעטף בטלית לבנה לחלוטין, וגם העדות שנוהגות ללבוש טליתות מפוספסות (כאן תוכלו לקרוא מה הסיבה לפסים האלו) – הצבע הבסיסי של הטלית הוא לבן. והשאלה היא: למה באמת הטליתות לבנות?

תשובה

למעשה, כל בגד שיש לו ארבע פינות מרובעות חייב בציצית. מובן מאליו שלצורך העניין הזה לא משנה כלל מה הצבע של הבגד, וגם לבגד צבעוני חייבים לקשור ציצית לפינות שלו. ועם זאת, בפועל יש לנו בגד מיוחד שמתעטפים בו בתפילה, ובו מקיימים את מצוות הציצית – וזוהי הטלית. ובמשך דורות רבים מאד, לפחות באלף השנים האחרונות, הטליתות לתפילה הן לבנות ולא צבעוניות1.

מדוע באמת? זה קשור לשאלה הלכתית מעניינת בנושא הציצית. מהתורה לומדים שהציצית – כלומר: החוטים שמשתלשלים מהטלית – צריכה להיות דומה לבגד עצמו. ועל כך יש מחלוקת: לפי שיטה אחת, הכוונה היא לחומר הבד של הציצית. ולפי שיטה אחרת, הכוונה היא שהציצית והבגד צריכים להיות באותו צבע2.

להלכה נפסק שאין חובה שהציצית והבגד יהיו צבועים באותו צבע. אבל בכל זאת, מאחר שהציצית עצמה היא לבנה, כי זה הצבע הנקי של הצמר3 – יש יתרון ללבוש טלית שגם היא לבנה, כי כך מקיימים את המצווה בצורה מושלמת, גם לפי השיטה שדורשת השוואת צבעים בציצית.

המשמעות של לבן

מעבר להסבר ההלכתי הפשוט, יש גם משמעויות עמוקות יותר לצבע הלבן של הטלית:

· הטלית של אלוקים

בתורה מסופר שהקדוש ברוך הוא לימד את משה רבינו סוד מיוחד: הוא גילה לו את שלוש עשרה מידות הרחמים, שזה סדר תפילה מיוחד שאומרים כדי לעורר אצל אלוקים רחמים וסליחה (זו הסיבה שאת שלוש עשרה מידות הרחמים אומרים ב"סליחות"). ואיך אלוקים גילה למשה את הסוד? התלמוד מתאר שהקדוש ברוך הוא "התעטף [בטלית] כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו: 'כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוחל להם'"4.

ובאיזה צבע הייתה הטלית של אלוקים? בספר דניאל5 נאמר ש"לבושו [של אלוקים] כשלג חיוור". אם נחבר את שני הפסוקים, נגיע למסקנה שלקדוש ברוך הוא יש טלית לבנה.

· צבע הסליחה

הצבע הלבן מציין רחמים וסליחה, כמו שנאמר בפסוק6: "אם יהיו חטאיכם כשָׁנִי (סמוקים כמו ארגמן), כשלג ילבינו".