שאלה:

אני אישה דתייה, והייתי רוצה לדעת: למה רק הגברים לובשים ציצית ומתעטפים בטלית? יש איזו בעיה בי כאישה, שאני לא ראויה ללבוש טלית?

תשובה:

קודם כל, חלילה להשתמש בביטויים כמו זה שהזכרת. כל אדם ראוי לעבוד את השם, בדרך הנכונה והישרה שמורה לנו התורה.

עצם השאלה בהחלט במקומה, והנה התשובה:

נשים לא חייבות לקיים חלק מהמצוות, ובאופן כללי: הן פטורות ממצוות שתלויות בזמן. בשפה ההלכתית המצוות הללו נקראות מצוות "שהזמן גרמא" – כלומר, מצוות עשה שמקיימים אותן בזמנים מסוימים ולא כל הזמן1 . למשל, מצוות הישיבה בסוכה ומצוות נטילת הלולב חלות בזמן ספציפי בשנה, ולכן נשים לא חייבות בהן.

מצוות ציצית גם היא מצווה שתלויה בזמן, ולכן נשים לא חייבות ללבוש ציצית או להתעטף בטלית (למעשה, זו אותה מצווה – ללבוש בגד עם חוטי ציצית).

מדוע אנו אומרים שציצית היא מצווה שתלויה בזמן? כי חייבים לקיים אותה רק בשעות היום ולא בלילה, כמו שנאמר בתורה על הציצית: "וראיתם אותו2 ", ומכאן למדו חכמים שמצוות ציצית חלה רק ביום3 .

ציצית: מה ואיך – לחצו כאן לקריאת מאמר הסבר מפורט על הציצית

ואם אני רוצה בכל זאת ללבוש טלית?

מה שכן, אישה שבוחרת מרצונה הטוב לעשות גם את אותן מצוות שהיא לא חייבת בהן, מקיימת בכך מצווה4 ואף זוכה לשכר. וכך גם במצוות ציצית5 .

אולם למעשה לא נכון שאישה תלבש טלית.

מדוע?

ברמת העיקרון, מצוות ציצית לא מחייבת את האדם ללבוש טלית אלא מחייבת את מי שלובש בגד שיש בו ארבע פינות לקשור לו את חוטי הציצית. במילים אחרות: באופן תיאורטי, מי שכל חייו לא ילבש בגד שיש בו ארבע פינות, לעולם לא יהיה חייב בכלל בציצית. אם כן, ההתעטפות בטלית היא בעצם פעולה אקטיבית של הלובש שמטילה עליו חיוב של מצוות ציצית – אך כשאישה מתעטפת בטלית אין לכך שום משמעות, משום שהיא בכל מקרה פטורה מציצית6 .

בנוסף לכך, יש הסוברים שלבישת טלית על ידי אישה אסורה משום האיסור על אשה ללבוש בגדי גבר, ולהיפך7 .

מומלץ לקרוא גם:

שיעור וידאו של הרב שניאור אשכנזי – למה חשוב ללבוש ציצית?

למה אין נשים חזניות וקוראות-בתורה בבית הכנסת?

נשים וגברים - במשנתו של הרבי מליובאוויטש