השבת יתרחש מאורע מיוחד בבית הכנסת: לאחר תפילת שחרית, כשיגיע זמן הקריאה בתורה, לא יוציאו רק ספר תורה אחד מארון הקודש, כבכל שבת, אלא שלושה ספרי תורה!

בספר התורה הראשון יקראו את פרשת השבוע, פרשת "תזריע";

בספר התורה השני, יקראו את 'פרשת ראש חודש', כמידי ראש-חודש, כיון שהתאריך של שבת זו הוא ראש חודש ניסן;

בספר התורה השלישי, יקראו את 'פרשת החודש'; זוהי פרשה שנאמרה למשה רבינו במצרים בראש חודש בניסן וקוראים אותה בכל שנה בשבת שלפני לפני ראש חודש ניסן, או בראש חודש עצמו אם הוא חל בשבת, בנוסף לקריאת פרשת השבוע.

פרשת החודש נפתחת במצווה הראשונה שנאמרה למשה רבינו, המצווה לקיים לוח שנה יהודי המחולק לחודשים. (ראו גם: לוח השנה היהודי – מי צריך אותו ומה כל כך מיוחד בו?) לאחר-מכן היא עוסקת במצוות קורבן הפסח ובהכנות שעל בני-ישראל לעשות לקראת יציאתם הקרובה ממצרים.

(בבתי כנסת שיש בהם רק ספר תורה אחד, גוללים את הספר בין פרשה לפרשה עד שמגיעים לפרשה הרצויה).

גם בהפטרה שלאחר קריאת התורה, נוהגים לצרף פסוקים הקשורים בראש חודש (מספר ישעיהו), בנוסף ל'הפטרת פרשת החודש' (מתוך ספר יחזקאל), שתחילתה בציווי העוסק בראש חודש ניסן: "כה אמר ה' אלוקים, בראשון [חודש ניסן] באחד לחודש תקח פר בן בקר תמים וחטאת את המקדש", ומסתיימת בציווי לעשות את קורבן הפסח לצד קורבנות התמיד, קורבנות המיוחדים לשבת, ראש חודש והחגים.

ראו גם:

בואו להכיר את ארבעת הפרשות: שקלים, זכור, פרה והחודש

קריאת התורה: מה, מדוע וכיצד? – כל מה שרציתם לדעת על קריאת התורה